باشگاه مشتریان دوست خوب:
باشگاه مشتریان دوست خوب با هدف ارائه خدمات ویژه برای مشتریان و همچنین مشتریان کسب و کارهای
عضو باشگاه دوست خوب طراحی و اجرا شده است.
مشتریان پس از عضویت در باشگاه دوست خوب می توانند:
-با دریافت کارت الکترونیکی عضویت، در تمام رویدادها و همایش های رایگان ویژه اعضا باشگاه شرکت نمایند.
-با عضویت و انجام خریدهای روزانه از فروشگاه های عضو باشگاه می توانند با استفاده از امتیازات کسب شده از
خریدهای خود در هر فصل از هدایای ویژه و گرانبهای بدون قرعه کشی بهره مند شوند. همچنین با هر خرید،
حامی برگزاری رویدادهای بیشتر با موضوعات اجتماعی و اقتصادی با حضور بزرگان کشور برای بالا رفتن سطح
آگاهی و دانش عموم مردم استان عزیزمان از کسب وکارها و روابط اجتماعی خواهند شد. )باهم و در برابر هم(
-امکان استفاده از اپلیکیشن دوست خوب و رزرو رویدادها
-مدیریت امتیازات و همچنین امکان استفاده از خدمات مدیریتی در اپلیکیشن ویژه اعضا به صورت رایگان
و از خدمات دیگر
-ارسال جزوات آموزشی برای اعضا
-استفاده از فایل های صوتی رویدادهای دوست خوب از طریق سایت
-استفاده از کتابخانه الکترونیکی
-و خدمات خاص دیگر که از طریق اپلیکیشن وسایت اطلاع رسانی خواهد شد.